Kalender

Period:

Tyst period

Den tysta perioden räknas 30 dagar bakåt i tiden från rapportdagen. Under denna period svarar Alimaks representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.

Tyst period

Den tysta perioden räknas 30 dagar bakåt i tiden från rapportdagen. Under denna period svarar Alimaks representanter inte på frågor om eller kommenterar den finansiella utvecklingen.

Delårsrapport juli-september 2017

Alimak Group AB offentliggör sin delårsrapport för perioden 1 juli-30 september 2017 den 25 oktober.