Aktieägare

Ägarstruktur per den 31 maj 2017.

# Ägare ALIG Röster
1 Triton 15 376 724 28,4%
2 Lannebo Fonder 5 639 220 10,4%
3 Swedbank Robur Fonder 3 881 155 7,2%
4 York Capital Management LLC 2 435 516 5,6%
5 Handelsbanken Fonder 3 043 963 5,6%
6 Lazard 2 133 065 4,9%
7 Peder Pråhl 1 589 730 3,7%
8 Desjardins Global Asset Management Inc 1 510 214 2,8%
9 Tredje AP-Fonden 1 053 110 1,9%
10 BlackRock 720 069 1,3%
11 Fondita Fonder 700 000 1,3%
12 Enter Fonder 663 087 1,2%
13 SEB Fonder inkl. Lux 645 142 1,2%
14 AFA Försäkring 601 853 1,1%
15 Länsförsäkringar Fonder 571 598 1,1%
Total top 15 40 564 446 77,7%
Övriga 13 593 415 22,3%